انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه پیام نور قم

از ميان حدود 4000 كاني شناخته شده تقريباً تعداد 100 كاني به عنوان جواهراستفاده مي‎شود ودر بين آنها حدود آنها 20 كاني را مي توان به عنوان كانيهاي مهم گوهري در نظر گرفت. يك جواهركاني اي است كه از راه تراش و صيقل ، زيبايي كافي براي استفاده در جواهرسازي يا زيورهاي شخصي بدست مي‏آورد.گوهرهاي آلي مثل مرواريد ، كهربا ، مرجان و شبق هر چند فراورده هاي طبيعي هستند به معني دقيق كلمه، كاني نيستند. همچنين واژه گوهر، هيچ يك از مواد مشابه ساختگي كه به آنها جواهرات مصنوعي گفته مي‎شود را در بر نمي‎گيرد. علاقه به جواهرات سابقه زيادي دارد و سوابق باستان شناسي حاكي از اين است كه نياكان ما كانيهاي جواهر را به عنوان اشيايي زيبا جمع آوري مي كردند. اما علاوه بر ارزشي كه به خاطر زيبايي جواهرات براي آنها قائل بودند نيروهاي فوق طبيعي بود كه به دارنده جواهرداده مي‏شد. باور به اين خواص مرموز گوهرها به زمان رم باستان بر مي گردد وهر تمدن يا فرهنگ جديد، چيزي به آن افزوده يا در فرهنگ قومي خود چيزي ايجاد كرده است، استفاده از جواهربه عنوان طلسم يا چشم زخم ، گسترش زيادي داشت و خواص زيادي به انواع مختلف جواهرات نسبت داده مي‎شد.در واقع هيچ بيماري بلايي نبود كه برخي گوهرها، انسان را از آنها محافظت نكند، تصور بر اين بود كه جواهرات فرد پوشنده را از بيماري، مسموميت، آذرخش، آتش سوزي و مستي حفظ مي‎كردند و برخي از آنها وي را نامرئي يا  رويين تن كرده به وي قدرت ودانايي مي‎بخشيدند.

طالع بيني در خرافات جواهرات نقش مهمي داشته است. تصور مي شد كه اگر يك جواهرخاص مورد استفاده قرار گيرد فوايد خاصي خواهد داشت. براي هر برج فلكي جواهرخاصي در نظر گرفته شده بود و در نتيجه براي تاثير بيشتر در هر ماه  بايد از جواهرخاصي استفاده شود. از آنجا كه اين كار نياز به 12 جواهرداشت و كمتر كسي بود كه همه آنها را داشته باشد و نيز با توجه به اينكه تواناترين گوهر، جواهرمربوط به برج تولد فرد است در نتيجه به تدريج استفاده از گوهرهاي ماه يا روز تولد شكل گرفت. طالع بيني هايي كه گوهرها را به برجهاي فلكي مربوط مي‎دانستند، آشكارا تحت تاثير تصورهاي مذهبي در مورد گوهرها قرار داشتند چرا كه فهرست جواهرات تولد شباهت زيادي به جواهرات ذكر شده در انجيل دارد. در باب 28 براي تهيه زره سينه كاهن بزرگ 12 طايفه اسرائيل، آموزشهايي به شرح زير داده شده است : « ودر آن چهار رديف جواهرتعبيه نما، در رديف اول: يك سارد، يك توپاز و يك كارنوپكل، در رديف دوم: يك زمرد، يك ياقوت كبود ويك الماس ودر رديف سوم: يك ليگور، يك عقيق ويك آمتيست و در رديف چهارم: يك بريل، يك باباقوري ويك ژاسپر قرار ده » به استثناي ليگور ( كه احتمالاً زيركن است ) نام سايرگوهرها، امروزه نيز به كار مي رود، اما بسياري از اين نامها، به جواهراتي كه امروزه با اين نام شناخته شده‎اند، داده نمي‎شود، چرا كه در گذشته كانيها را عمدتاً بر پايه رنگ تقسيم بندي مي كردند و ممكن بود يك نام به چند كاني متفاوت داده شود. كاربونكل، سرخ رنگ بود و مي توانست به ياقوت يا اسپينل نيز گفته شود، اما بيشتر گارنت را نشان مي دهد. توپاز جواهري سبز رنگ بود و احتمالاً اليوين را نشان مي‎دهد. وياقوت كبود به رنگ آبي، احتمالاً به جاي لاجورد به كار رفته است. الماس نمي توانسته جواهرالماس امروزي باشد چرا كه الماسي درشت كه براي يك زره مناسب باشد، بسيار كمياب بوده ودر صورت موجود بودن، بسيار سخت بوده و كندن نام يكي از طايفه ها بر روي آن خيلي دشوار بوده است. ممكن است منظور از زمرد، آمتيست، بريل ، سارد وباباقوري، جواهراتي باشد كه امروزه مي‎شناسيم.

با توجه به موارد ذكر شده يكي از رده بنديهاي جالب كانيها را سنگهاي تولد يا Birthstones  تشكيل مي دهد كه در آن كانيها بر مبناي ماههاي سال تقسيم بندي شده‎اند و كانيهاي مربوط به هر ماه در آن مشخص شده است. بنابراين در صورتي كه شما متولد ماه ژانويه باشيد، جواهرات تولدتان گارنت و رزكوارتز است.

 جواهرات تولد متولدين ماههای مختلف  به قرار زير است :

1- ژانويه: (حدود 12 دي ماه تا12 بهمن)
 گارنت و رزكوارتز

2- فوريه : ( حدود13بهمن تا10 اسفند)
 آمتيست و اونيكس

3- مارس : (حدود 11 اسفند تا12فروردين)
 آكوامارين و سنگ خون (blood stone)

4- آوريل: (حدود13فروردين تا 11 رديبهشت )
 الماس و كوارتز

5- مي : (حدود 12 ارديبهشت تا11 خرداد)
 امرالد و كريزويريز

6- ژوئن : (حدود 12خرداد تا10تير) 
آلكساندريت و مرواريد

7- ژولاي: (حدود 11تيرتا10 مرداد) 
ياقوت و كارنلين

8- آگوست : (حدود 11 مرداد تا 10 شهريور)
 پريدوت و ساردونيكس

9- سپتامبر : (حدود 11 شهريورتا 9 مهر)
 سافير و لاپيس لازولي

10- اكتبر : (حدود 10 مهرتا 10آبان)
 اوپال و تورمالين

11- نوامبر : (حدود 11آبان تا 10 آذر)
 توپاز و سيترين

12- دسامبر : (حدود 11 آذر تا11 دي)
 زيركن و تركوايز(فيروزه)

1- ژانويه (حدود 12 دي ماه تا12 بهمن) گارنت و رزكوارتز: گروه گارنت از نظر تركيب شيميايي داراي محدوده وسيعي است وبه تمام رنگها بجزآبي يافت مي‎شود، پيروپ و آلماندين به رنگ سرخ وبنفش با سايه هاي گوناگون در قديم به عنوان جواهراستفاده مي شد. گروسولار به رنگ زرد نارنجي تا قهوه‎اي مايل به نارنجي به عنوان جواهراستفاده زيادي دارد و رنگ  سرخ آن نيز يافت مي شود، گونه سبز يشمي گروسولار به عنوان جانشين يشم استفاده مي شود.آندراديت يك نوع ديگر از گارنت است كه گونه شفاف آن اهميت گوهري دارد، اسپسارتين، گوهري كمياب است و اووارويت يا گارنت كروم دار به صورت بلورهاي سبز سير درخشان يافت مي شود.

يكي ديگر از كانيهاي مربوط به متولدين  ماه ژانويه رزكوارتز يا كوارتز صورتي يا سرخ است كه بنظر      مي رسد مقدار كمي Ti در آن به  عنوان عامل رنگساز عمل مي كند. كوارتز از كانيهاي متداول مي باشد و قرار گرفتن آن در ليست كانيهاي گوهري بدليل گونه هاي فراوان گوهري آن است. دست كم نيمي از دوازده جواهربكار رفته در زره كاهن اعظم، گونه هايي از كوارتز بوده اند.

2- فوريه  ( حدود13بهمن تا10 اسفند) آمتيست و اونيكس:  آمتيست به متولدين ماه فوريه تعلق دارد  كه يك نوع كوارتز با سايه هاي گوناگون بنفش است رنگ آن بدليل وجود مقادير اندكي آهن است. نام آمتيست از زبان يوناني گرفته شده و به معني ضد مستي است و اعتقاد بر اين بوده كه آمتيست تاثير الكل را از بين مي برد. ولي بيشترين وجه تسميه آن مربوط به رنگ شرابي اين كاني است .آمتيست به دليل رنگ زيبا و بلورهاي خوشه اي درخشان و جذابي كه دارد يكي از كانيهاي گوهري پر طرفدار مي باشد.

اونيكس كاني ديگر مربوط به ماه فوريه است كه يك نوع كوارتز رشته اي شبيه عقيق است ( انواع رشته اي كوارتز، كلسدوني ناميده مي شود و عقيق نوعي كوارتز با لايه هاي متناوب كلسدوني بارنگ هاي مختلف است )

3- مارس (حدود 11 اسفند تا12فروردين) آكوامارين و سنگ خون (blood stone):  سنگهاي تولد مربوط به ماه مارس شامل آكوامارين و سنگ خون است . سنگ خون يك كلسدوني سبز با لكه هاي كوچك سرخ ژاسپر است و ژاسپر كوارتز دانه اي ريز بلورين با جلاي كدر است كه معمولاً به دليل هماتيت درون آن به رنگ سرخ درآمده است. آكوامارين ( Aquamarine ) يك نوع آبي رنگ بريل است. بريل داراي بلورهاي شفاف با رنگهاي گوناگون بوده ونوع سبز پر رنگ آن يعني زمرد به عنوان يكنوع سنگ قيمتي شناخته مي شود. آكوامارين نوع سبز آبي فام بريل است.

4- آوريل (حدود13فروردين تا 11 رديبهشت ) الماس و كوارتز: الماس وكوارتز كانيهاي مربوط به متولدين آوريل هستند. در طي تاريخ الماس به عنوان پر طرفدارترين جواهرداراي بر جسته ترين مقام بوده است. الماس علاوه برسختي زياد به عنوان سخترين ماده در طبيعت شناخته شده، همچنين جلاي درخشان آن در اسيد ها و بازها كاملاً انحلال ناپذير است. به دليل همين مقاومت است كه به آن adamas   (از واژه يوناني به معناي «شكست ناپذير») گفته مي شد كه بعدها واژه diamond به معني الماس از آن گرفته شد. الماس داراي چهار جهت كليواژ يا رخ است  ودر صورتي كه در يكي از اين جهات به آن ضربه وارد شود شكسته و به دونيم تقسيم مي شود. الماس گرما را بهتر از هر ماده ديگري هدايت كرده داراي بالاترين نقطه ذوب(3820 درجه كلوين ) مي باشد. الماس يك رساناي خوب جريان الكتريسيته و يك ساينده عالي است. حدود 95 درصد الماس هاي توليد شده داراي مصارف صنعتي بوده و براي استفاده گوهري مناسب نيستند و از آنها در دستگاههاي برش، آسياب ، صيقل كاري و مته حفاري استفاده مي شود.

كوارتز بي رنگ(Rock Crystal)  بنام د‎ُر كوهي نيز ناميده شده و معمولاً بصورت بلورهاي مجزا ديده     مي شود.

5- مي  (حدود 12 ارديبهشت تا11 خرداد) امرالد و كريزويريز: سنگهاي تولد متولدين ماه مي شامل امرالد Emerald  و كريزوپريز مي باشد. امرالد يك نوع سبز رنگ بريل است كه زمرد ناميده مي شود وداراي ارزشي  مساوي يا بالاتر از الماس و ياقوت است، رنگ سبز شگفت آور زمرد ناشي از مقادير اندك كروم است كه بوسيله مقدار كمي آهن تقويت مي شود. زمرد بر خلاف ساير انواع بريل حاوي ادخالها يا لكه هايي است كه به عنوان مدركي جهت طبيعي بودن آن بكار مي رود.

كريزوپريز يك كلسدوني سبز است كه رنگ سبزآن حاصل اكسيد نيكل مي باشد.

6- ژوئن (حدود 12خرداد تا10تير)آلكساندريت و مرواريد: آلكساندريت يكي از كانيهاي گوهري متعلق به ماه ژوئن است نام الكساندر از سزار پيشين روسيه، الكساندر دوم گرفته شده است اين كاني در روز تولد الكساندر دوم در كوههاي اورال روسيه كشف شد. رنگ الكساندريت به دليل وجود كروم در آن است كه به آن دو رنگ داده است بطوريكه در نور لامپ معمولي قرمز ولي در نور خورشيد يا لامپ فلئورسنت به رنگ سبز ديده مي‌شود. كروندوم هاي مصنوعي داراي عناصر كمياب كه رنگهايي مانند الكساندريت ايجاد مي‌كنند در بازار بجاي الكساندريت به فروش مي رسند و از الكساندريت طبيعي  كه يك جواهر كمياب و گرانبهاست بسيار ارزانتر هستند.

مرواريد هاي طبيعي در گروه كانيهاي  آلي قرارمي‌گيرند. انواع مصنوعي مرواريد به فراواني توليد مي شود و در رنگهاي سفيد، صورتي، قهوه‌اي، خاكستري يا سياه يافت مي شود. مرواريد به دليل منشاء آلي در برابر اسيد و رطوبت حساس بوده و بايستي مراقبت لازم از آن به عمل آيد. عقيده براين است كه مرواريد قدرت توليد عشق و خوشبختي را دارد.

7- ژولاي (حدود 11تيرتا10 مرداد)ياقوت و كارنلين: ياقوت  (Ruby) يكي از انواع قرمز رنگ كرندوم (Al2O3  ) و يك كاني متعلق به ماه ژولاي مي باشد. كرندوم بعد از الماس سخترين كاني طبيعي است، رنگ قرمز ياقوت به دليل وجود مقدار كمي كروم در آن است و رنگ قرمز خوش رنگ آن، بنام قرمز خون كبوتري ناميده   مي شود. سوزنهاي روتيل كه بصورت ادخال در ياقوت وجود دارند يك حالت ستاره اي شكل با ستاره هاي شش پر بوجود مي آورند كه به آن آستريسم گفته مي شود.

كرنليون يا كارنلين(عقيق رطبي يا خرمايي) يك كوارتز ( كالسدوني) با رنگ سرخ است و مانند ياقوت سنگ تولد مربوط به متولد ماه ژولاي مي باشد.

8- آگوست (حدود 11 مرداد تا 10 شهريور) پريدوت و ساردونيكس: پريدوت از سنگهاي مربوط به ماه آگوست است. پريدوت يا زبرجد يك نوع اليوين است كه نام آن از جزيره zebirget در درياي سرخ گرفته شده است و به رنگ سبز زيتوني ديده مي شود. پريدوت ممكن است از كلمه فرانسوي peritot به معني غير شفاف گرفته شده باشد. اوليوين تركيبي از دو ماده معدني فاياليت ( Fe2 SiO4 ) و فورستريت (Mg2 SiO4 ) مي باشد . پريدوت بيشتر به فورستريت نزديك است تا فاياليت و خوش رنگ ترين پريدوت داراي آهن كمتر از 15 % بوده و مقادير كمي نيكل و كروم دارد كه در رنگ آن تاثير دارند. از پريدوت در كتاب انجيل تحت عنوان Pitolah نام برده شده و جواهر مورد علاقه كلئوپاترا بوده است. زبرجد زرد رنگ بنام كريزوليت (سنگ طلايي) ناميده مي‌شود.

سارداونيكس يا اونيكس عقيقي، يك كالسدوني لايه اي است كه حاوي تناوب سارد با لايه هاي سفيد يا سياه است.

9- سپتامبر (حدود 11 شهريورتا 9 مهر) سافير و لاپيس لازولي:  سافير سنگ تولد  مربوط به متولد ماه سپتامبراست و يك نوع ياقوت (كروندوم) غير قرمز است كه معمولاً به رنگ آتشي شناخته    مي شود (گردنبندي كه در فيلم تايتانيك ديده مي شد، داراي نگين درشتي از سافير بود) ولي مي تواند داراي هر رنگي باشد. رنگهاي صورتي، نارنجي، طلايي ، سفيد و سياه آن در جواهر فروشي طرفداران خاص خود را دارد. سافير مانند ساير انواع ياقوت ممكن است داراي سوزنهايي از كاني روتيل باشد كه در نور بصورت ستاره هاي شش پر ( آستريسم ) مي درخشد.

لاپيس لازولي (Lapis Lazuli) داراي رنگ آبي است  و گاهي با افزايش مقادير جزيي لكه هاي سفيد كلسيت يا رگه هاي كوچك پيريت ارزش آن كاهش مي يابد. عقيده بر اين است كه اين است كه اين جواهرباعث افزايش دانائي شده و به توسعه افكار كمك مي كند.

10- اكتبر (حدود 10 مهرتا 10آبان) اوپال و تورمالين : اوپال و تورمالين سنگهاي تولد مربوط به ماه اكتبرهستند. اوپال از نظر تركيب اكسيد سيليسيم آبدار است و در طي قرنها يك جواهررايج بوده است. ارزش بالاي اوپال قيمتي حاصل زيبايي ظريف ناشي از نمايش دروني رنگهاي براق در آن است. اوپال قيمتي نامهاي مختلفي دارد مانند اوپال سياه كه بازي رنگ سياه درخشاني از آن خارج ميشود و اوپال آتشي كه در آن زمينه اي نيمه شفاف ، رنگهاي سرخ تا نارنجي ايجاد مي كند. زنجير هاي اكسيژن و سيليس به طور تصادفي در اوپال در داخل ساختمانهاي كروي متمركز  شده اند. اين كره ها باعث شكست نور در طول موجهاي مختلف شده وبا توجه به زاويه ديد بيننده رنگهاي مختلف مشابه رنگين كمان توليد مي كنند كه به آن اوپالسانس گفته  مي شود.

تورمالين از اين نظر كه داراي سايه همه رنگها ونيز بلورهاي چند رنگ است در ميان كانيهاي گوهري منحصر به فرد بوده و از روزگار باستان به عنوان جواهراستفاده مي شده است. خاصيت پلئوكروئيك يا   چند رنگي تورمالين سبب مي شود كه اگر از بالاي محور طويل بلور به آن نگاه كنيم تيره تر بنظر آيد. البائيت (Elbaite ) يك نوع تورمالين قيمتي است كه داراي رنگهاي بسيار زيبايي است.

اسكورل (Schorl ) تورمالين سياه رنگ و دراويت ( dravite) نوع قهوه اي رنگ تورمالين است بعضي از بلورهاي اين سه نوع تورمالين به زيبايي شكل گرفته و در اندازه هاي خوبي يافت مي شوند.

11- نوامبر  (حدود 11آبان تا 10 آذر) توپاز و سيترين: سنگهاي تولد متولدين ماه نوامبر ، توپاز و سيترين (Citrine) است. استفاده از توپاز بعنوان جواهر از قرنها پيش وجود داشته است ولي پيشينيان واژه توپاز را براي اليوين گوهري  يعني زبرجد به كار مي بردند و در قرن هفدهم از نام توپاز براي توصيف جواهرسنگهايي به رنگ زرد تا زرد شرابي استفاده مي شد.

بلورهاي گوهري اين كاني همواره رنگ زرد شرابي ندارند در واقع، در بيشتر موارد بيرنگ بوده ولي       مي توانند به رنگهاي صورتي، سرخ، نارنجي، سبز فام، آبي كم رنگ يا قهوه اي نيز باشند. به علاوه برخي توپازهاي بي رنگ را مي توان با تابش دهي و سپس گرما دادن به رنگ آبي دريايي سير درآورد. كاني توپاز در نمونه هاي دستي بسيار جذاب از نظر جلا، رنگهاي زيبا و بلورهاي خوش ريخت يافت مي شود .

باور پيشينيان بر اين بوده كه همراه داشتن توپاز سبب بهبود بيماريهاي رواني شده، از مرگ جلوگيري      مي كند. روميان از آن به عنوان وسيله افزايش قدرت و بهبود بينايي و مصريان به عنوان طلسم براي حفاظت از آسيبها استفاده مي كردند.

سيترين يك نوع كوارتز زرد و نارنجي است و بندرت بصورت طبيعي يافت مي شود اغلب آمتيست يا كوارتز دودي تحت درجه حرارت هاي بالا قرار داده مي شوند تا سيترين نارنجي زرد توليد كنند و كانيهاي سيترين كه به اين ترتيب ايجاد مي شوند از انواع طبيعي آن با ارزش تر هستند.

يك نوع جواهر كه در جواهر فروشي ها يافت مي شود مخلوطي از نصف آمتيست و نصف سيترين است. كه به آن آمترين (ametrine) گفته مي شود.

12- دسامبر (حدود 11 آذر تا11 دي) زيركن و تركوايز(فيروزه):  زيركن و فيروزه (turquoise) كانيهاي متعلق به متولدين ماه دسامبر هستند. زيركن يك جواهرشرقي است. بلورهاي قهوه اي سرخ فام آن را با گرم كردن به مدت طولاني به رنگهاي جذاب تري درمي‌آورند. ضريب شكست و پراكنش بالاي زيركن به آن درخشندگي بالايي مي دهد بطوريكه جواهرهاي تراش يافته آن قابل مقايسه با الماس است و بدليل همين شباهت زيركن هاي بي رنگ ناحيه ماچوراي سريلانكا «الماس ماچورا» ناميده مي شود.

فيروزه ( تركوايز) يك كاني بسيار ارزشمند است و تصور مي شود كه از شش هزار سال پيش از ميلاد توسط مصريان شناخته شده بود. بدون شك فيروزه هاي گردنبند ملكه زر ( queen Zer ) ملكه سلسله اول مصر از شبه جزيره سينا كه يكي از قديمي ترين معادن فيروزه در آن قرار دارد، فراهم شده بود. در حال حاضر نيشابور ايران منشاء بهترين فيروزه هاست و بهره برداري از آن بيش از دوهزار سال پيش آغاز شده است. نام فيروزه (تركوايز) از لغت فرانسوي گرفته شده است كه به معني سنگ تركيه است. چون فيروزه ايران از راه تركيه به اروپا برده مي شد.

در حال حاضر زيور آلاتي كه سرخ پوستان با فيروزه مي سازند، هواداران زيادي پيدا كرده و در نتيجه نه تنها قيمت فيروزه بالا رفته بلكه ساخت فيروزه هاي مصنوعي نيز افزايش يافته است. در هر صورت با توجه به همراه بودن سنگهاي تولد با روز تولد افراد اين سنگها بصورت هداياي ارزشمند روز تولد درآمده اند و انواع مختلف جواهرات بصورت گردنبند، انگشتر، گوشواره و غيره از آنها ساخته شده است كه مي تواند يك هديه براي كسي باشد كه دوستش داريم .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۰ساعت 12:35  توسط geologist | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
زمین شناسی برای همه
بچه های زمین شناسی 89 تبریز
بچه های زمین شناسی شیراز
زمین شناسی دانشگاه اصفهان
هسته ی علمی زمین شناسی دانشگاه پیام نور تبریز
وبگاه زمین شناسان
گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد مشهد
وبلاگ تخصصی زمین شناسی
وبلاگ زمین شناسی دانشگاه پیام نور مسجد سلیمان

آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته دوم آبان ۱۳۹۲
هفته اوّل مرداد ۱۳۹۲
هفته چهارم تیر ۱۳۹۲
هفته چهارم آبان ۱۳۹۱
هفته چهارم مهر ۱۳۹۱
هفته سوم شهریور ۱۳۹۱
هفته چهارم تیر ۱۳۹۱
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۱
هفته سوم فروردین ۱۳۹۱
هفته چهارم آذر ۱۳۹۰
هفته سوم آبان ۱۳۹۰
هفته دوم مهر ۱۳۹۰
هفته دوم مرداد ۱۳۹۰
هفته اوّل مرداد ۱۳۹۰
هفته چهارم تیر ۱۳۹۰
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۰
هفته دوم اسفند ۱۳۸۹
هفته اوّل اسفند ۱۳۸۹
هفته سوم دی ۱۳۸۹
هفته اوّل فروردین ۱۳۸۹
هفته سوم آذر ۱۳۸۸
هفته دوم آبان ۱۳۸۸
هفته اوّل آبان ۱۳۸۸
هفته دوم مهر ۱۳۸۸
هفته سوم شهریور ۱۳۸۸
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۸
هفته دوم فروردین ۱۳۸۸
هفته چهارم اسفند ۱۳۸۷
هفته اوّل اسفند ۱۳۸۷
هفته چهارم بهمن ۱۳۸۷
هفته سوم بهمن ۱۳۸۷
هفته سوم دی ۱۳۸۷
هفته اوّل دی ۱۳۸۷
هفته سوم آذر ۱۳۸۷
آرشيو
آرشیو موضوعی
زمین متغییر و تئوری صفحه زمین ساخت
ارسال تصاویر یک فضانورد از شهرهای کره ی زمین در شب
تصاویر زمین شناسی
کره ی زمین ....
زلزله ژاپن
زمین شناسی ایران
مقاله تشکیل زغال سنگ به صورت لاتین
کشف فسیل های انسان اولیه در اوکراین
چین خوردگی
عجایب دهگانه ی زمین
زمین ساخت ورقه ای
انرژی زمین گرمایی
درخشش الماس از لحاظ ریاضی
کانی های ایرانی
کمپاس و کاربرد های آن
زمین شناسی پزشکی
الماس
ساختار کره ی زمین
آتشفشان ها
سنگ شناسی آذرین
سنگهای قیمتی
گل فشان ها
کانی
طبقه بندی مواد معدنی
ژئو پارک
تعیین سن طبقات زمین
کاوش در مورد سنگ های زیر زمینی
زمین ریخت شناسی
کاهش آلودگی هوا به کمک سنگ پریدوتیت
تاریخچه ی آب وهوای مریخ
تهیه اولین نقشه های گرانشی نیمه ی پنهان ماه
فسیل
کویر ایران
ماهواره
کانی شناسی
ساخت های اولیه توده های نفوذی
سیر تکاملی موجودات بر روی کره ی زمین
فسیل زنده
تاقدیس
تصویری از یک سفالوپودا
پارک ملی اگمونت
عقبنشینی یخچال ها
مخروط افکنه
آمونیت و بلمنیت
بلور های قیمتی
تزئینات سنگ و ژئود
بازدید از موزه اصفهان
معدن
جواهرات تولد
کپه داغ
گرم شدن زمین داغ ترین موضوع سال
عجیب ترین سنگ
دانلود شبکه ولف
دانلود شبکه اشمیت
تقسیم بندی درزه ها
فوتوژئولوژی
معرفی زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
معرفی رشته ژئوفیزیک
پیوندها
دانشجوهای رمین شناسی 89
زمین شناسی برای همه
خاطرات یک زمین شناس عهد حاضر!
رخساره
مدیریت پروژه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM